Patent nedir ne işe yarar?

Patent nedir ne işe yarar?

Patent nedir ve ne iş yarar buluşun koruma altında olduğunu gösterir resmi belgeye Patent Tescil Belgesi adı verilir. Türkiye’de patent almak için Patent Tescil Belgesi Türk Patent Enstitüsü aracılığıyla verilmektedir.

Patent buluş sahibinin tescilli olan ürün, usul bilinen bir süre üretme, satma, kullanma , kendi izni ile ürettirme lisanslama ve ithal edebilme hakkını kendi hakimiyetine almasına yarayan kamu kurumu aracılığıyla verilen, ekonomik değere sahip olan belgedir.

Sınırlı bir dönem ve merci için Patent – Faydalı model sahibi, üçüncü kişiler tarafınca buluşun izinsiz olarak üretilmesi, satılması , kullanılması veya ithal edilmesi durumunu önlemek amacıyla tanınan tekel haklardır. Koruma süreleri başvuru tarihi ile başlar ve belirtilen süre boyunca koruma boyunca devam edecektir.

Patent Bir ürünün kamu denetimi nedeniyle kullanılabilme ve açık duruma getirmek anlamını da taşır.
Patent; başvuru yapılan ve tescili tehalük edilen alakalı ülkelerde yetkili resmi Patent kurumundan alınır. Türkiye’de patent almak için Patent Tescil Belgesi Türk Patent Enstitüsü aracılığıyla verilmektedir

Patentlenmenin kriterleri yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik olarak 3 e ayrılır.

Patent İsteme Hakkı nedir?

Patent isteme hakkı, buluşu yapan ya da onun ardıllarına bağlı olup müteferriklere devir hakkı vardır.Patent alabilmek için ilk başvuruda bulunan kişi, aksi oluncaya dek patent isteme hakkının sahibi olur.

Buluş birden çok şahıs tarafından ortaklaşa gerçekleştirilmiş ise patent isteme hakkı (taraflar başka çeşitli kararlaştırılmamışsa) müştereken olur. Aynı buluş, birbirinden ayrı birden çok kişi tarafından aynı zamanda gerçekleştirilme durumu var ise patent isteme hakkı, ilk önce başvuru yapan yada diğerine göre rüçhan hakkı olan sahip olur.

Patent sorgulama

Patent Sorgulama İşlemi Ticari işletmeniz tarafından üretilmiş isim, slogan , şekil, sayılar ve kişi isimleriyle itibar ve kurumsal haklarınızı korur.Diğer işletmelerden ayrı tutan markanızı yasal anlamda kullanım haklarının tamamiyle sizin size ait olması için Türk Patent ve Marka Kurumu Marka Tescili işleminin yapılması gereklidir.

Markalarınızın düzgün bir şekilde tescil edilmesi için hizmet verilen meslek veya üretim yapılan mallara göre sınıfının seçilmesi gerekir. Yanlış sınıfta seçilip yapılan marka tescil işlemileri size zaman kaybı , herhangi bir fayda ve markanızın almak istediğiniz haklarınızı alamamanıza ve ihlal edilmesinin devam etmesine yol açacaktır.

Bu sebeble DENİZ PATENT olarak size destek olmak ve fayda sağlamak amacıyla çıktığımız bu yolda uzman kadromuz ile üstün kalite hizmet vermekteyiz.Bir yanıt yazın