Patent Alma

Patent Alma?

Patent alma Patent Marka veya buluşu tescil etme ve diğer şahıslara karşı sahiplenme ve izinsiz kullanımların engellemek amacıyla patent işlemi yapılır, bir buluş bulan ve ya tescil ettirmek istediği bir markası olan şahısların tüm merak ettiği sorular ve patent alım süreci adım adım anlatacağız.

İlk olarak buluş olduğu düşünülen ürünü hakkında uzman patent vekili tarafından ön araştırması yapılır. Ön araştırma sonucunda vekil buluş olduğu kararını verir ise, ürün ile ilgili belgeler ve resimler alınır.

Daha sonra aşama da patent vekili tarafından, buluşun anlatıldığı patentin tarifnamesi yazılır ve ürünü bulmuş olan kişiye yollanır. Ürünü bulmuş kişi tarifnamede gerekli gördüğü yerlerde düzeltmeler yapabilir. Bir sonraki aşama da patent tarifnamesi yeniden patent vekiline yollanır. Patent tarifnamesi bittikten sonra, patent alınması için Türk Patent Enstitüsü’ne başvurunuz yapılabilir.

Patent başvurusu nasıl yapılır?

Patent başvurusu yapmak için Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru ve dilekçe ücretlerinin dekontları gönderilir. Başvuru dilekçesi ile birlikte Patent tarifnamesi gönderilir. Bir sonraki aşamada Türk Patent Enstitüsü başvuran şahısa başvuru numarası ve şekli bir eksik olup olmadığını içeren bir yazı yollanır. Bu tarihten başlayarak başvuru sahibi 15 ay süre içinde araştırma ücretleri ve araştırma talebinin bildirilmesi gerekir. Tüm bu araştırmalar tamamlandıktan sonra araştırma Türk Patent Enstitüsü başvuru yapan kişiye araştırma raporunu gönderir.

Patent alma fiyatları nedir?

Patent alma ücretleri 2021

patent alma ücretleri 2021

Patent İşlem Ücretleri

Hesap Kodları Hizmetin Türü 2021 İşlem Ücretleri (TL)


1.01.01 Patent Başvuru Ücreti 55


1.01.02 Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (Her Bir Rüçhan İçin) 115


1.01.03 Avrupa Patentinin İtiraz veya Kısıtlama İşlemi Sonucu Değişen Fasikül Yayım Ücreti 1.290


1.01.04 Avrupa Patent Başvurusunun veya Avrupa Patentinin Düzeltilmiş Türkçe Çevirisinin Yayım Ücreti 980


1.01.06 Ek Süre Talebi Ücreti 125


1.01.07 Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti 295


1.01.08 Patent Belgesi Düzenleme Ücreti 400


1.01.09 Ek Patent Belgesi Düzenleme Ücreti 400


1.01.10 Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 665


1.01.11 Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 265


1.01.12 Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 680


1.01.13 Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti 35


1.01.14 Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 665


1.01.15 Rehin/Teminat İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 665


1.01.17 Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti 300


1.01.18 Patent Dosyası Yerinde İnceleme Ücreti 25


1.01.19 Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Değiştirilmesi Talebi Ücreti 70


1.01.20 Mücbir Sebep Ücreti Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret – harç)ın %50’si


1.01.21 Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret – harç)ın %25’i


1.01.22 2.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 390


1.01.23 3.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 400


1.01.24 4.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 470


1.01.25 5.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 700


1.01.26 6.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 795


1.01.27 7.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 885


1.01.28 8.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 990


1.01.29 9.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.080


1.01.30 10.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.185


1.01.31 11.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.345


1.01.32 12.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.565


1.01.33 13.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.805


1.01.34 14.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2.045


1.01.35 15.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2.355


1.01.36 16.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2.575


1.01.37 17.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2.865


1.01.38 18.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 3.060


1.01.39 19.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 3.230


1.01.40 20.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 3.370


1.01.41 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Ücreti 2.015


1.01.42 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti 1.020


1.01.43 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan Başvurular İçin Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti 30 CHF


1.01.44 Avrupa Patenti Başvurusu İstemlerinin Yayım Ücreti 1.930


1.01.45 Avrupa Patenti Fasikül Yayım Ücreti 3.095


1.01.46 Avrupa Patenti Fasikülü Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Ücreti 1.750


1.01.47 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin) 3.470


1.01.48 Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar) 400


1.01.49 Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.01.48 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin) 805


1.01.50 İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar) 400


1.01.51 İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.01.50 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin) 805


1.01.54 2. ve 3. İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti 400


1.01.56 Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüştürülmesi Talebi için Araştırma Ücreti 495


1.01.57 Hakların Yeniden Tesisi Ücreti 2.610


1.01.58 İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti 655


1.01.59 Yıllık Ücret İçin Telafi Ücreti Ödenmesi gereken yıllık ücretin 1,5 katı


1.01.60 Yayımlanmış Patent Başvuruları veya Patentler için Sicil Sureti Ücreti 55
Bir yanıt yazın