TÜRKPATENT

TÜRKPATENT

TÜRKPATENT, Türkiye’de patent ve ticari marka vermekten sorumlu devlet kurumu olan Türk Patent ve Marka Kurumu’dur. TÜRKPATENT, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bir parçasıdır ve buluşlar, faydalı modeller ve endüstriyel tasarımlar için inceleme ve patent verilmesinden sorumludur. Ayrıca ticari markaları tescil eder ve patentlerin ve ticari markaların kullanım lisanslarını verir.TÜRKPATENT, Türkiye’de fikri mülkiyetin gelişimini desteklemek için mucitlere, girişimcilere ve genel halka bilgi ve hizmetler sağlar.

Türk Patent ve Marka Kurumu

TÜRKPATENT, Türkiye’de fikri mülkiyet haklarının korunmasından sorumlu bir kuruluş olan Türk Patent ve Marka Kurumu‘dur. Patentler, ticari markalar ve endüstriyel tasarımlarla ilgili hizmetler sunan bir devlet kurumudur. Patent ve markaların tescili ve yenilenmesi, mevcut fikri mülkiyet haklarının araştırılması ve fikri mülkiyet konularında hukuki danışmanlık verilmesi TÜRKPATENT ‘ in sunduğu hizmetlerden bazılarıdır.

TÜRKPATENT, Türk vatandaşlarının fikri mülkiyet haklarının yurtdışında korunmasını sağlamak için Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) gibi uluslararası kuruluşlarla da yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.TÜRKPATENT, Türkiye’de fikri mülkiyetin gelişimini desteklemek için mucitlere, girişimcilere ve genel halka bilgi ve hizmetler sağlar.

TÜRKPATENT, Türkiye’de patentler, ticari markalar ve endüstriyel tasarımlarla ilgili bir dizi hizmet sunmaktadır. TÜRKPATENT tarafından sunulan hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Patent ve ticari markaların tescili ve yenilenmesi
  • Mevcut fikri mülkiyet hakları için arama yapmak
  • Fikri mülkiyet konularında hukuki danışmanlık sağlanması
  • Patentli buluşların kullanımı için lisans verilmesi
  • Fikri mülkiyet hakları konusunda bilgi ve eğitim sağlanması
  • Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının fikri mülkiyet haklarının korunması için Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

TÜRKPATENT ayrıca web sitesinde, mevcut fikri mülkiyet haklarının aranması ve çevrimiçi olarak patent ve marka başvurusunda bulunulabilmesi dahil olmak üzere çevrimiçi hizmetler sunmaktadır.

Patent

Patent, bir buluşun sahibine o buluşu belirli bir süre için yapma, kullanma ve satma konusunda münhasır hak veren yasal bir belgedir. Bu, başka hiç kimsenin, sahibinin izni olmadan buluşu yapamayacağı, kullanamayacağı veya satamayacağı anlamına gelir.

Bir buluşun patent verilebilmesi için yeni, faydalı ve  olması gerekir. Patentler genellikle ulusal hükümetler tarafından verilir ve yalnızca verildikleri ülkede geçerlidir. Bazı yaygın patent türleri, bir buluşun işlevsel yönlerini kapsayan kullanım patentlerini ve bir ürünün görünümünü kapsayan tasarım patentlerini içerir.

 

 Bir yanıt yazın